Strategieën voor het Behouden van Talent voor Werkgevers

De periode van krapte op de arbeidsmarkt lijkt eindeloos. Voor de meeste werkgevers wordt het niet alleen steeds moeilijker om geschikte en gekwalificeerde kandidaten aan te trekken, maar ook om getalenteerd personeel langdurig aan hun organisatie te binden. De schaarste op de arbeidsmarkt geeft werknemers vaak een sterke onderhandelingspositie, wat het voor werkgevers bemoeilijkt om personeel vast te houden.

In dit blog bespreken we vijf methoden waarmee werkgevers hun personeel langer kunnen behouden in deze tijd van grote schaarste op de arbeidsmarkt.

Redenen voor het vertrek van medewerkers

Om te beginnen is het handig voor werkgevers om te begrijpen waarom medewerkers massaal hun huidige baan verlaten. Uit het wereldwijde Randstad Employer Brand Research 2022 (REBR) blijkt dat het merendeel van de (potentiële) jobswitchers betere arbeidsvoorwaarden en een prettigere werksfeer zoekt bij een nieuwe werkgever. In deze krappe arbeidsmarkt worden werknemers ook regelmatig overgenomen door andere organisaties met aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden of een hoger salaris.

Met deze inzichten gaan we verder in op verschillende methoden die werkgevers kunnen helpen bij het duurzaam behouden van talentvol personeel.

“Maar liefst 60% van de HR-teams geeft aan moeite te hebben met het aan boord houden van talent. Retentie wordt zelfs omschreven als een ‘probleem’.”

Personeelstekort: Een Omvangrijk Probleem

Het tekort aan geschikt personeel is een aanzienlijk probleem. Waar in 2013 bijna 700.000 werklozen stonden te popelen om ongeveer 100.000 vacatures te vervullen, is de situatie nu anders. Momenteel zijn er voor elke 100 werklozen juist 126 banen. Deze situatie dwingt werkgevers, zowel groot als klein, om creatieve strategieën te vinden om mensen aan te trekken en te behouden.

Het voortdurend dichten van gaten binnen de organisatie is geen houdbare strategie. Het verleggen van de focus van personeelsverloop naar talentbehoud begint met een investering in medewerkers en hun persoonlijke ontwikkeling. Waar willen zij naartoe? Waar liggen hun sterke punten? Door hun vaardigheden af te stemmen op de functie, kunnen werkgevers het beste in hun personeel naar boven halen.

Vijf Methoden om Personeel te Behouden

Werknemers zien dat digitalisering een grote invloed heeft op hun werk. 42% denkt zelfs dat ze over 20 jaar niet meer relevant zullen zijn. Hier liggen kansen voor werkgevers. Wanneer werkgevers investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers, is de kans groter dat ze blijven. Hieronder volgt een opsomming van 5 methoden om talent te behouden.

Methode 1: Een Sterke Onboarding

Een goede start is essentieel. Er zijn verschillende posities die ingevuld moeten worden met de juiste mensen, gemiddeld zo’n 13 vacatures per recruiter. Deze posities wil je niet alleen vervullen, maar je wilt ook dat het talent behouden blijft. Een gestructureerd onboardingstraject, inclusief ondersteuning, geeft werknemers houvast en resulteert in een hogere ROI voor de organisatie. Besteed veel aandacht aan het onboardingproces:

  • Bied een gestructureerde onboarding en gooi nieuwe collega’s niet in het diepe.
  • Manage verwachtingen en check regelmatig hoe nieuwe collega’s zich voelen.
  • Blijf medewerkers trainen, opleiden en ondersteunen, ook na de onboarding.

Methode 2: Opleiden en Trainen van Medewerkers

Duurzame investeringen beperken zich niet tot onboarding; ze strekken zich uit over de hele carrière van werknemers. Nu de medewerker is ingewerkt, wil je alles uit hem of haar halen. Werknemers vinden ontwikkeling belangrijk. Signaleer ontwikkelpunten, ontdek valkuilen en identificeer ontbrekende vaardigheden. Blijf continu checken hoe het met je medewerkers gaat, bied trainingen die werken voor de medewerkers en focus op persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Methode 3: Managementlaag met de Juiste Tools

Richt je niet alleen op operationele medewerkers, maar ook op de managementlaag om de kans op talentverlies te verkleinen. Zorg ervoor dat het dreamteam dat je hebt samengesteld, wordt aangestuurd door de juiste leider. Dagelijks moeten medewerkers zowel professioneel als persoonlijk worden aangestuurd. Focus op het opbouwen van een sterk, in balans zijnd team waar iedereen op zijn of haar plek zit.

  • Inventariseer wat managementleden nodig hebben om hun werk goed te doen.
  • Bied regelmatig leiderschapstrainingen aan.
  • Richt je ook op teambuilding en andere activiteiten die de onderlinge binding stimuleren.

“Waarom talentbehoud zo belangrijk is? Investeer je in ontwikkeltrajecten dan gaat productiviteit omhoog, ten goede van de ROI.”

Methode 4: Verbeter je Employer Branding

Een verbeterd werkgeversmerk leidt tot een betere reputatie, waardoor je de beste kandidaten kunt aantrekken en behouden. Werk aan je Employer Branding om je te onderscheiden voor potentiële en huidige medewerkers. Verzamel feedback, bouw een bedrijfscultuur op waar iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt, en meet regelmatig het succes van je werkgeversmerk.

Methode 5. Neem goede arbeidsvoorwaarden serieus (op maat)

Uit het Randstad Employer Brand Research 2022 (REBR) blijkt dat werknemers bij de keuze van een nieuwe werkgever voornamelijk letten op het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden. Een jaarlijkse inflatieverhoging op het salaris van je medewerkers volstaat niet meer. Soms is de overstap naar een andere werkgever de enige manier om meer te verdienen. Het is dan ook logisch dat medewerkers hun baan opzeggen. Door je medewerkers een salarisverhoging te bieden die getuigt van waardering voor hun inzet en kwaliteiten, vergemakkelijk je het voor hen om in jouw organisatie te blijven.

‘One sizes fits all’-arbeidsvoorwaarden behoren niet meer tot deze tijd. Richt je meer op persoonlijke groei en ontwikkeling. Bied ongekende flexibiliteit en autonomie met betrekking tot werktijden en werkplekken.

Share the Post:

Related Posts