The Best Job Listing Theme. Everything you need.

Lorem ipsum dolor sit amet, quo veri iuvaret ex, iusto pericula efficiendi pro id. Te vis labores accusamus.

Top

ICT Programma Manager 2109213

Amsterdam, Nederland
Sep 21, 2021
Closes: Sep 28, 2021

ICT Programma Manager 2109213

Opdrachtbeschrijving:
Voor de kwartiermakersorganisatie zoeken wij een ervaren programmamanager/verandermanager in de rol van kwartiermaker. Het aspect IB&P-planvorming en capaciteit inschatting (PDCA) en onderliggende (sub)-acties hebben betrekking op het komen tot een adequate IB&P-organisatie breed en het meenemen van IB&P in de algehele planvorming en begroting van de diverse organisatieonderdelen. Het uitdenken en ontwerpen van de integratie van IB&P in de reguliere PDCA (P&C-cyclus), incl. structurele vastlegging, monitoring en rapportage, samen met het begeleiden van de eerste toepassingscyclus gebeurt onder regie van de CIO en wordt uitgevoerd door de kwartiermakersorganisatie. Voor deze activiteit moet niet ieder organisatieonderdeel opnieuw het wiel uitvinden.
Onderdeel van de opdracht is ook het inrichten/herzien van overlegstructuren. De SOLL-situatie van de IB&P-governance laat zien dat verantwoordelijkheden voor IB&P breed verspreid zijn binnen de organisatie. Dit benadrukt de noodzaak voor goede afstemming tussen verantwoordelijken door middel van adequate overlegstructuren. Een vergelijking van de IST en SOLL-situatie van de overlegstructuren wijst uit dat diverse overlegstructuren in de SOLL herzien of ingericht dienen te worden.
Daarnaast moet de overkoepelende verantwoordelijkheid voor een samenhangend stelsel worden vormgegeven, incl. het ontwikkelen resp. beheren en onderhouden van relevante beleidskaders en het sturen op en begeleiden van samenhangend onderliggend beleid. Tot slot zal vorm gegeven moeten worden aan de overkoepelende verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de BIO.

Eisen
Bewezen track record van meerdere afgeronde grote programma's of projecten op het gebied van Informatiebeveiliging & Privacy-;
Beschikt over inhoudelijke IB&P expertise;
Beschikt over aantoonbare veranderkundige expertise en ervaring;
Heeft ervaring met het inrichten van organisatieonderdelen, capaciteitsvraagstukken, begrotingaspecten en overlegstructuren;
Is uiterst kundig in stakeholdermanagement;
Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met advisering op directieniveau;
Minimaal 5 jaar ervaring als manager in een complexe omgeving.

CustomStaffing
ICT Programma Manager 2109213

Hier is je nieuwe opdracht