The Best Job Listing Theme. Everything you need.

Lorem ipsum dolor sit amet, quo veri iuvaret ex, iusto pericula efficiendi pro id. Te vis labores accusamus.

Top

Functioneel Beheerder

Haarlem, Nederland
Nov 24, 2020
Closes: Nov 29, 2020

Functioneel Beheerder

Voor onze opdrachtgever zijn we op zoek naar een functioneel beheerder .

Resultaatgebied 1:
Beheer van informatiesystemen
Richt de te beheren informatiesystemen in (functionele eisen/parameters, autorisatiematrix, codestelsels)
Specificeert, prioriteert, verifieert en valideert (functionele) wensen en eisen en vertaalt deze naar efficiënte informatiesystemen
Stemt deze functionele eisen af met de business analist van de informatie processen
Maakt en bewaakt afspraken, instructies en procedures m.b.t. gebruik en beheerprocessen met lijn IV/ID applicatiebeheer
Handelt vragen af, incidenten en wijzigingsverzoeken via (centraal) vastgestelde processen/procedures
Richt beheerprocessen, procedures en hulpmiddelen in
Bewaakt de kwaliteit van informatiesystemen, o.a. door het (laten) uitvoeren van acceptatietesten (AT, FAT en Gebruikersacceptatietest) en m.b.v. rapportages door derden en rapporteert daarover aan de systeemeigenaar
Vervult een rol bij de dagelijkse aansturing van interne en externe ICT leveranciers, inclusief de bewaking van de overeengekomen dienstverlening en rapporteert daarover aan de verantwoordelijke manager/systeemeigenaar
Vervult een rol bij de bewaking van de datakwaliteit (consistentie, vervuiling en redundantie irt businessdata) en rapporteert daarover aan de data eigenaar

Resultaatgebied 2:
Advies en coördinatie Informatiesystemen
Inventariseert, onderzoekt (mede) en adviseert m.b.t. behoeften en wensen van de gebruikersorganisaties en draagt bij aan de realisatie van verbeteringen en uitbreidingen
Onderzoekt (mede) en adviseert m.b.t. ontwikkelingen vanuit centraal beleid en/of wet- en regelgeving
Denkt mee in het vaststellen van functionele programma’s van eisen bij nieuwe ontwikkelingen, implementeert de nieuwe functionaliteit in de organisatie en neemt de lead bij de acceptatie (incl. vernieuwingen ) aan de informatiesystemen
Stemt met (informatie)management en/of functioneel beheer en superusers binnen de gebruikersorganisaties af
Adviseert over de systemen, gebruik en werkprocessen, zowel in planvorming en definitiefase als tijdens de realisatie van projecten
Vervult een brugfunctie tussen de functionele kant van het informatiesysteem, de interne IV afdeling, de business en ICT leveranciers m.b.t. de afspraken over de dienstverlening/beheer
Coördineert de dagelijkse werkzaamheden applicatiebeheer

Resultaatgebied 3:
Gebruikersondersteuning
Ondersteunt en vertegenwoordigt gebruikers
Organiseert een regulier gebruikersoverleg
Begeleidt en traint gebruikers en stelt gebruikersdocumentatie op (procedures en handleidingen) en adviseert gebruikers gevraagd en ongevraagd m.b.t. de functionaliteit van het systeem
Neemt deel in diverse (gebruikers) projecten

Eisen:
HBO
Kennis BISL raamwerk
Kennis van testtechnieken bv TMap (Next)
Kennis van specificatietechnieken

Competenties:
Klantgerichtheid
Samenwerken
Communiceren
Resultaatgerichtheid
Analyseren
Plannen en organiseren
Aanpassingsvermogen

CustomStaffing
Functioneel Beheerder

Hier is je nieuwe opdracht