The Best Job Listing Theme. Everything you need.

Lorem ipsum dolor sit amet, quo veri iuvaret ex, iusto pericula efficiendi pro id. Te vis labores accusamus.

Top

Functioneel beheerder 2206237

2684 Ter Heijde, Nederland
Jun 23, 2022
Closes: Jul 29, 2022

Functioneel beheerder 2206237

Opdrachtomschrijving
1. Fungeert als lokaal beheerder van decentrale informatie- en verwerkingssystemen die in gebruik zijn bij de organisatie door:
het functioneel beheren van de systeemconfiguraties;
het bewaken van een optimale en ongestoorde functionele werking van de systemen, overeenkomstig de eisen en het daartoe verrichten van eerstelijns onderhoud aan de systemen i.s.m. technisch beheerders;
het analyseren van de functionele belasting van systemen, het bepalen van wenselijke capaciteitsaanpassingen aan de hand van gebruiksprognoses en aan de hand hiervan input leveren voor het opstellen van plannen om aanpassingen te realiseren;
het realiseren en actualiseren van systeem documentaties, procedures en richtlijnen ter ondersteuning van het beheer en het gebruik van de systemen;
het toezien op het naleven van voorschriften en richtlijnen en het ondernemen van actie in geval van onregelmatigheden;
het deelnemen aan gebruikersoverleg gericht op informatie(behoefte)-uitwisseling, wijzigingsbeheer en wederzijdse terugkoppeling inzake incidentafhandeling.

2. Voert gegevensbeheer werkzaamheden uit door:
het bewaken van relevante en actuele gegevens van de gegevensbestanden op decentrale opslagsystemen, en evt. problemen hieromtrent bekend maken;
het controleren van databestanden en de juiste verwerking daarvan in de informatie- en verwerkingssystemen en het bewaken van de volledigheid, actualiteit, bewaartermijnen, integriteit, betrouwbaarheid, beveiliging en toegankelijkheid van de gegevens;
het bewaken van de consistentie in de structuur van de gegevensverzamelingen;
het genereren van informatie uit de systemen en dit verwerken in heldere overzichten;
het bewaken van het proces t.a.v. data van decentrale naar centrale opslagsystemen.

3. Ondersteunt gebruikers van decentrale informatie- en verwerkingssystemen door:
het beantwoorden van vragen over het gebruik van informatiesystemen en het ondersteunen bij het oplossen van gebruikersproblemen;

Eisen
Kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring als Beheerder ICT
Kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met (de)centrale opslagsystemen
Kandidaat heeft miniaal een MBO niveau 3 of 4 afgerond.

Wensen
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring van ondersteunende (beheer)processen in de ICT;
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met kwaliteitszorg op het gebied van ICT ondersteuning;
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring in het Veiligheidsdomein (bijv. Ministerie van Defensie of Ministerie van Justistie en Veiligheid);
Kandidaat heeft aantoonbaar kennis van autorisatie en security maatregelen;
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar werkervaring met (Synology) Nas en decentrale (standalone) opslag systemen;
Kandidaat heeft bijvoorkeur aantoonbare werkervaring m.b.t. formeren van testcriteria;
Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met decentrale opslagsystemen, ICT, Windows clients;
Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met koppelingen tussen geautomaiseerde systemen;
Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring in het functioneel beheren van de geautomatiseerde systemen die benodigd voor dataverwerking;

Competenties
Communiceren
Geeft complexe informatie duidelijk weer, zodat die aansluit bij één of meerdere doelgroepen.
Uitstekende presentatie vaardigheden
Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
Organisatiegericht
Benut het krachtenveld in de organisatie.
Beïnvloeden
Weet met weerstand om te gaan en verkrijgt draagvlak binnen de eigen organisatie
Conceptueel denken
-Beschouwt verschillende bekende gezichtspunten binnen het vakgebied
Resultaatgericht
Is gericht op het behalen van gemeenschappelijk resultaat op de langere termijn.
Analyseren
Verheldert een complex vraagstuk.
Initiatief
Zoekt mogelijkheden en onderneemt actie met het oog op kansen voor de organisatie

CustomStaffing
Functioneel beheerder 2206237

Hier is je nieuwe opdracht